Kalender Jawa untuk Bulan Februari 2022 Masehi

Kalender Jawa untuk periode bulan Februari 2022 Masehi dimulai dari tanggal 28 Jumadilakir 1955 – Alip, Sancaya Kulawu sampai dengan tanggal 26 Rejeb 1955 – Alip, Sancaya Kulawu.

Tanggal MasehiTanggal JawaHariPasaranWuku
1 Februari 202228 Jumadilakir 1955 – AlipSelasaPonManahil
2 Februari 202229 Jumadilakir 1955 – AlipRabuWageManahil
3 Februari 20221 Rejeb 1955 – AlipKamisKliwonManahil
4 Februari 20222 Rejeb 1955 – AlipJumatLegiManahil
5 Februari 20223 Rejeb 1955 – AlipSabtuPahingManahil
6 Februari 20224 Rejeb 1955 – AlipMingguPonPrangbakat
7 Februari 20225 Rejeb 1955 – AlipSeninWagePrangbakat
8 Februari 20226 Rejeb 1955 – AlipSelasaKliwonPrangbakat
9 Februari 20227 Rejeb 1955 – AlipRabuLegiPrangbakat
10 Februari 20228 Rejeb 1955 – AlipKamisPahingPrangbakat
11 Februari 20229 Rejeb 1955 – AlipJumatPonPrangbakat
12 Februari 202210 Rejeb 1955 – AlipSabtuWagePrangbakat
13 Februari 202211 Rejeb 1955 – AlipMingguKliwonBala
14 Februari 202212 Rejeb 1955 – AlipSeninLegiBala
15 Februari 202213 Rejeb 1955 – AlipSelasaPahingBala
16 Februari 202214 Rejeb 1955 – AlipRabuPonBala
17 Februari 202215 Rejeb 1955 – AlipKamisWageBala
18 Februari 202216 Rejeb 1955 – AlipJumatKliwonBala
19 Februari 202217 Rejeb 1955 – AlipSabtuLegiBala
20 Februari 202218 Rejeb 1955 – AlipMingguPahingWugu
21 Februari 202219 Rejeb 1955 – AlipSeninPonWugu
22 Februari 202220 Rejeb 1955 – AlipSelasaWageWugu
23 Februari 202221 Rejeb 1955 – AlipRabuKliwonWugu
24 Februari 202222 Rejeb 1955 – AlipKamisLegiWugu
25 Februari 202223 Rejeb 1955 – AlipJumatPahingWugu
26 Februari 202224 Rejeb 1955 – AlipSabtuPonWugu
27 Februari 202225 Rejeb 1955 – AlipMingguWageWayang
28 Februari 202226 Rejeb 1955 – AlipSeninKliwonWayang

Kalender Jawa untuk Bulan Januari 2022 Masehi
Kalender Jawa untuk Bulan Maret 2022 Masehi

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022